ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Kasa fiskalna w domu pomocy społecznej?

piątek, 08 kwietnia 2011 11:51

Kasa fiskalna w domu pomocy społecznej?

Napisane przez  Marian Szałucki, doradca podatkowy

Czytelnicy pytają: Czy w domu pomocy społecznej należy prowadzić ewidencję za pomocą kasy fiskalnej? Jako jednostka budżetowa jesteśmy zwolnieni z podatku, jednak rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, nie zwalnia nas obecnie z prowadzenia kasy. W poz. 37 załącznika do ww. rozporządzenia zwalnia się świadczenie usług, za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty lub banku.

Odpłatność za pobyt w DPS-ie w naszym przypadku wpłacana jest za pośrednictwem listonosza do kasy domu, a następnie odprowadzana na rachunek bankowy jednostki lub od razu odpłatność wpływa na rachunek domu. Czy w związku z powyższym mamy obowiązek zakupu i prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kasy.

Ekspertax odpowiada: Jeżeli DPS w ramach swojej działalności świadczy wyłącznie usługi pomocy społecznej, rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, to w takim przypadku zarówno jego usługi, jak i ściśle związane z nimi dostawy towarów w całości są zwolnione od podatku VAT.

Z tego też względu na podstawie wskazanych niżej przepisów z art. 43 ust 1 pkt. 22 oraz art 111 ust. 1 i ust 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.), uważam, że do DPS-ów nie ma zastosowania obowiązek stosowania kasy rejestrującej i to niezależnie od tego w jakiej formie przyjmowane są płatności.

W związku z wskazanymi przepisami ustawy o VAT zauważyć bowiem należy, że kasy fiskalne służą do rejestracji obrotu i związanych z nim kwot podatku VAT. Stąd też powiedzieć trzeba, że skoro DPS-u świadczył będzie wyłącznie usługi pomocy społecznej zwolnione od VAT, to w takiej sytuacji z tytułu tychże usług nigdy nie wystąpi kwota podatku związanego z obrotem, w związku z czym nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji z użyciem kasy.

Także bowiem zauważyć trzeba, że rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138 poz. 930) odnosi się jedynie do tych czynności, które, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Dlatego też w naszym przypadku DPS nie musi stosować kasy rejestrującej i to nie na tej podstawie, że płatności od pensjonariuszy otrzymuje w całości za pośrednictwem Poczty lub rachunku bankowego.

Podstawa prawna:
· art. 43 ust. 1 pkt 22, art. 111 ust. 1, ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późń. zm.),
· rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 138 poz. 930).

Marians Szałucki, doradca podatkowy

powrót Podatki VAT Kasa fiskalna w domu pomocy społecznej?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________