ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: media
VAT
piątek, 10 stycznia 2014 11:36

VAT od najmu i mediów w 2014

Sprawdź kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu najmu i refakturowanych mediów w 2014 r.

Opublikowane w VAT
czwartek, 13 września 2012 18:08

MF: jak rozliczać media z tytułu najmu

W ramach zobowiązania najemcy strony umowy mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu będą (np. za dostawę prądu, gazu, wody, ciepła itp.) rozliczane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obciążeniowych, bądź w inny umówiony sposób.

W piśmie z dnia 15 czerwca 2012 r. Ministerstwo Finansów wskazało kiedy powstaje przychód z tytułu refakturowania usług u podatników osiągających przychody z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (DD2/033/21/K0l/2012/DD-159).

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 12 czerwca 2012 18:11

Uproszczenie zasad rozliczania VAT od najmu

Ministerstwo Gospodarki planuje doprecyzowanie przepisów w zakresie możliwości refakturowania opłat za media. Chodzi o wątpliwości organów podatkowych dotyczące refakturowania tych opłat z taką samą stawką, jak na fakturze za media dla wynajmującego.

Opublikowane w VAT
niedziela, 27 listopada 2011 22:23

Stawka podatku VAT przy refakturowaniu mediów

Jeżeli najem (dzierżawa) pomieszczeń jest opodatkowany stawką 23% VAT, opłaty za media (tj. energię elektryczną, wodę i kanalizację, ciepło oraz miejsce składania nieczystości stałych) jako usługi pomocnicze do usługi głównej również powinny zostać opodatkowane tą samą stawką. Tak wynika z interpretacji indywidualnej z dnia 18 listopada 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi.

Opublikowane w VAT
czwartek, 06 października 2011 10:44

Refaktura za media. Stawka VAT

Czytelnicy pytają: Spółdzielnia mieszkaniowo-budowlana jako właściciel działki i budowy podpisuje z dostawcą wody umowę na dostawę wody na budowę, w związku z czym musi kosztami jej zużycia obciążyć wykonawcę robót. Spółdzielnia oprócz budowania i przenoszenia własności domów jednorodzinnych nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie rozlicza się z podatku dochodowego.

W związku z tym, że od dnia 1 lipca 2011 r. zmieniły się przepisy dotyczące wystawiania refaktur za media, mam problem. Jaką stawkę VAT ma zastosować spółdzielnia na refakturze dotyczącej usług dostarczania wody? Czy ma tu zastosowanie stawka w wysokości 8% czy też w wysokości 23%?

Opublikowane w VAT
wtorek, 04 października 2011 15:17

Faktury wystawiane przez wspólnoty mieszkaniowe

Czynni podatnicy VAT są obowiązani dokumentować całą sprzedaż fakturami VAT. Sprawdź, jak jest w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.

Opublikowane w VAT
wtorek, 04 października 2011 15:18

Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Czynnemu zarejestrowanemu podatnikowi podatku VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest on związany z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Opublikowane w VAT
wtorek, 04 października 2011 14:37

Rozliczanie VAT przez wspólnoty mieszkaniowe

Ministerstwo Finansów poinformowało jak wspólnoty mieszkaniowe powinny rozliczać podatek VAT, w szczególności media.

Opublikowane w VAT
środa, 28 września 2011 14:28

Stawka VAT dla kompleksowej usługi najmu

Jaką stawkę podatku VAT powinien stosować podatnik refakturując najemcom koszty związane z eksploatacją nieruchomości, czy w wysokości stawki za wynajem powierzchni, czy zgodnie z fakturami od dostawców mediów? Sprawdź stawki podatku VAT stosowane do opłat związanych z przenoszeniem na najemców kosztów związanych z eksploatacją nieruchomości.

Opublikowane w VAT

Jeżeli refakturując najemcom koszty związane z eksploatacją nieruchomości wynajmujący nie stosował stawki VAT właściwej dla wynajmu powierzchni, musi dokonać korekt deklaracji VAT-7 za minione okresy. Powstaje pytanie –  za jaki okres wstecz należy w tej sytuacji złożyć korekty deklaracji? Sprawdź, jak skorygować podatek w przypadku błędnie dokumentowanie opłat za media przy świadczeniu usług najmu?

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: media

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________