ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: obowiązek podatkowy
VAT
sobota, 08 stycznia 2011 14:06

Jak sobie poradzić ze zmianą stawek VAT

Problem opodatkowania i zastosowania właściwych stawek VAT w okresie przejściowym regulują przepisy ustawy o VAT. Sprawdź co zrobić, w przypadku czynności wykonanej w momencie obowiązywania starej stawki, gdy obowiązek podatkowy powstaje w momencie obowiązywania nowej stawki, tj. po dniu 1 stycznia 2011 r.

Opublikowane w VAT

Usługa lub dostawa wykonana pod rządami starych przepisów, a obowiązek podatkowy powstający pod rządami nowych przepisów o VAT; sprawdź co zrobić.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 25 października 2010 15:21

Akcyza od WWN samochodu osobowego

Opodatkowanie akcyzą wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego następuje w chwili jego rejestracji, nawet jeśli pojazd nie jest własnością rejestrującego. Tak uznał w wyroku z dnia 20 września 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Opublikowane w Akcyza
wtorek, 28 września 2010 19:08

Obowiązek podatkowy w podatku transportowym

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Przepisy podatkowe nie regulują w jaki sposób należy udokumentować fakt zmiany obowiązku podatkowego. Przyjąć zatem należy, że mogą to być wszelkie wiarygodne dowody.

Opublikowane w Inne
Strona 3 z 3
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: obowiązek podatkowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________