ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: okres rozliczeniowy
VAT

Sprawdź, kiedy możesz odliczyć VAT naliczony w 2014 r.

Opublikowane w VAT

Trybunał Konstytucyjny wydał korzystny dla pracowników wyrok w sprawie dotyczącej zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy (K 27/11). Jeśli święto przypada w dzień wolny, pracownikowi należy się dzień wolny od pracy. Zdaniem TK kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy
wtorek, 02 października 2012 09:54

Gdy święto przypada na dzień wolny od pracy

W dniu 2 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek dotyczący zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy (K 27/11). Trybunał orzekł, że kwestionowany przez wnioskodawcę przepis narusza konstytucyjną zasadę równości, bezpodstawnie różnicując liczbę dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Ministerstwo Finansów planuje rewolucyjne zmiany w zasadach rozliczania VAT. Podatek należny mielibyśmy płacić wcześniej niż obecnie, ale przepisy byłyby bardziej zrozumiałe.

Opublikowane w VAT
sobota, 08 stycznia 2011 14:16

Zmiana stawek VAT a świadczenia ciągłe

Specyfika branż świadczących tzw. usługi ciągłe powoduje, że często okresy rozliczeniowe nie pokrywają się u nich z okresami kalendarzowymi. W związku z tym wprowadzony został przepis przejściowy regulujący sytuacje, gdy okres rozliczeniowy obejmuje dzień zmiany stawki podatku. Sprawdź, jak rozwiązać problem zmiany obowiązujących po dniu 1 stycznia 2011 r. stawek VAT.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 25 października 2010 12:12

Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych w KPiR

Za datę powstania przychodu z działalności polegającej na świadczeniu usług co do zasady uznaje się dzień, w którym usługa została wykonana, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury (art. 14 ust. 1, ust. 1c pkt pkt 1 oraz ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Opublikowane w KPiR
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: okres rozliczeniowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________