ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: paragon
VAT

Ministerstwo Finansów przygotowuje Loterię Paragonową, która ma zachęcić podatników do wystawiania i pobierania paragonów fiskalnych.

Opublikowane w VAT

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do stosowania nowych przepisów w zakresie kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zmiany w przepisach rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, które weszły w życie 1 kwietnia 2013 r., nie wymagają wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów.

Opublikowane w VAT

Od 1 dnia kwietnia 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące stosowania kas rejestrujących. Wchodzi bowiem w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, zmienia w wielu miejscach obecnie obowiązujące przepisy oraz wprowadza nowe regulacje dotyczące stosowania kas fiskalnych w praktyce, np. odrębną ewidencję dla zwrotów reklamacji i pomyłek, podawanie NIP nabywcy na paragonie.

Opublikowane w VAT

Tylko na okres przejściowy, tj. do końca 2012 r., został skrócony okres (do dwóch lat) obowiązkowego przechowywania kopii dokumentów kasowych sporządzanych przez kasę na nośniku papierowym. Obecnie kopie paragonów należy przechowywać według zasad ogólnych, 5 lat.

Opublikowane w VAT
środa, 14 listopada 2012 19:06

Znowu 5 lat na przechowywanie paragonów!

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wraca obowiązek przechowywania kopii paragonów przez okres pięciu lat.

Opublikowane w VAT

Sprawdź, jak oznaczyć towar lub usługę na fakturze lub paragonie fiskalnym, czy można posługiwać się nazwami grup towarów lub usług oraz w oparciu o jakie kryteria ustalać nazwy towarów i świadczonych usług.

Opublikowane w VAT

Wydatki udokumentowane oświadczeniem pracownika, kwitem na okaziciela lub paragonem fiskalny, częsta sytuacja dokumentowania wydatków poniesionych w czasie delegacji.

Sprawdź, czy oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach, kwit na okaziciela lub paragon fiskalny, są wystarczającym dowodem do uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad projektem ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Zmiany mają dotyczyć między innymi 5-letniego okresu przechowywania paragonów fiskalnych. Mając na uwadze, że w grudniu 2011 r. upłynie okres obowiązywania przepisu przejściowego skracającego z 5-ciu do 2-ch lat czas przechowywania paragonów fiskalnych, proponuje się wprowadzenie jako zasady 2-letniego okresu przechowywania kopii dokumentów sporządzonych przez kasy fiskalne na nośniku papierowym, potwierdzającym dokonanie sprzedaży.

Opublikowane w VAT
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: paragon

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________