ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: pracownik
VAT
wtorek, 28 października 2014 01:16

Jazdy prywatne pracowników samochodami służbowymi

Pytanie: Czy za używanie służbowych samochodów na potrzeby prywatne pracowników należy wystawiać faktury wewnętrzne?

Pracownicy naszej firmy zgodnie z regulaminem mogą używać samochodów do przejazdów prywatnych. Paliwo do samochodów jest opłacane z firmowych kart paliwowych, jednak część paliwa do jazd prywatnych pokrywają pracownicy. Samochody są w leasingu operacyjnym.

Opublikowane w VAT

Posłowie uchwalili w dniu 23 października 2014 r. ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem przyjętych przez Sejm rozwiązań jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Zmiany dotyczą również nieodpłatnego świadczenia, jakim jest używanie samochodu służbowego przez pracowników do celów prywatnych.

Opublikowane w Inne

Pytanie: Czy pracownicy, którzy nieodpłatnie używają do celów prywatnych samochodów pracodawcy (własnych oraz przez niego wynajmowanych do działalności) mają przychód z tego tytułu?

Pracodawca w przypadku używania pojazdów wynajmowanych do przychodów pracownika ze świadczeń w naturze dolicza 8% z wartości z faktury za najem wraz z kosztami eksploatacyjnymi. Jak postąpić w przypadku własnych pojazdów, które są już zamortyzowane?  Jaką wartość świadczenia w naturze przyjąć do opodatkowanie u pracowników?

Opublikowane w Podatki dochodowe
wtorek, 01 kwietnia 2014 12:34

Badania lekarskie pracowników

Pytanie: Czy refakturowane badania lekarskie są zwolnione z VAT?

Spółki wynajmują między sobą swoich pracowników. Jedna z nich zorganizowała wstępne i okresowe badania lekarskie pracownikom. Otrzymała fakturę za usługę zwolnioną z podatku VAT. Czy refakturując koszty badań lekarskich na drugą spółkę powinna je opodatkować 23% stawką VAT, czy też będzie mieć zastosowanie zwolnienie z podatku?

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 25 listopada 2013 16:26

Kolacja wigilijna dla pracowników i zleceniobiorców

Pracodawca zamierza zorganizować swoim pracownikom i zleceniobiorcom kolację wigilijną w restauracji w formie tzw. szwedzkiego stołu. Czy koszt takiej kolacji będzie przychodem dla osób, które wezmą w niej udział i czy będzie można wydatek na zorganizowanie tego przedsięwzięcia zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Pracodawcy, którzy zrefundują swoim pracownikom szczepienia przeciwko grypie mają prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na szczepienie.

Opublikowane w Podatki dochodowe
środa, 14 sierpnia 2013 14:03

Wykupienie wycieczki dla pracowników

Pracodawca zorganizował dla pracowników konferencję. Po konferencji pracownicy udali się na zwiedzanie okolic, spotkanie przy ognisku, za które to usługi otrzymali fakturę o treści "Usługa Agencji Turystycznej - wycieczki." Czy w związku z powyższym koszt usługi turystycznej stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy, czy też korzysta ze zwolnienia?

Opublikowane w Podatki dochodowe

Sprawdź, jak obliczyć przychód pracownika w przypadku organizacji np. imprezy choinkowej dla dzieci pracownika.

Opublikowane w Podatki dochodowe

W związku z interpelacjami poselskimi oraz komentarzami prasowymi dotyczącymi występowania praktyki stosowania weksla w celu zabezpieczenia roszczeń wobec pracownika powstałych ze stosunku pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wypowiedziało się na temat stosowania weksla jako zabezpieczenia roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Pracownik, który przyjdzie na imprezę integracyjną organizowaną przez pracodawcę, musi zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to dla niego przychód z nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od zakładu pracy. Nie jest przy tym istotne, co konkretnie i w jakiej ilości pracownik na takiej imprezie zje czy wypije. Tak orzekł w wyroku z dnia 12 marca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (II FSK 1428/11).

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 11
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: pracownik

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________