ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: prezenty o małej wartości
VAT

Od dnia 1 kwietnia 2013 r. obowiązują nowe regulacje w ustawie o VAT. Weszła w życie istotna część zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 35).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 28 stycznia 2013 12:19

Prezenty małej wartości w ustawie o VAT 2013

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw przewidywał podniesienie limitów kwotowych dla prezentów o małej wartości (dla prezentów przekazywanych przez podatnika jednej osobie w roku podatkowym ze 100 zł do 160 zł, jeżeli podatnik prowadzi ww. ewidencję, oraz dla prezentów przekazywanych bez ewidencji z 10 zł do 20 zł).

Opublikowane w VAT

Od stycznia 2013 r. nastąpią zmiany dotyczące bezpłatnych przekazań materiałów informacyjnych, próbek i prezentów o małej wartości. Sprawdź co się zmieni.

Opublikowane w VAT

Prezenty o małej wartości i próbki towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT. W ramach nowelizacji ustawy o VAT Ministerstwo Finansów po raz kolejny chce zmienić limit wartości dla przekazywanych bez opodatkowania prezentów.

Opublikowane w VAT

Minister Finansów planuje podnieść limit dla prezentów małej wartości, których przekazanie nie wymaga naliczenia VAT.

Opublikowane w VAT

Prezenty dla kontrahentów, związane z promocją i reklamą są do określonej kwoty zwolnione z podatku. Promocja i reklama ma na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców towarów lub usług.

Opublikowane w Podatki dochodowe
poniedziałek, 28 listopada 2011 13:00

Wartość prezentu "małej wartości"

Przekazanie próbek towarów, prezentów małej wartości oraz drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych nie podlega opodatkowaniu. Sprawdź do jakiej kwoty prezenty to tzw. prezenty małej wartości.

Opublikowane w VAT

W dniu 30 września 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący nieodpłatnego wydania towarów (EMI Group Ltd C-581/08). W obowiązującym stanie prawnym ani przepisy unijne, ani ustawa o VAT nie obejmuje opodatkowaniem nieodpłatnie przekazanych próbek  i prezentów małej wartości. Wyrok zapadł w trybie pytania prejudycjalnego.

Opublikowane w VAT

Okazuje się, że niektóre organy podatkowe nadal mają z tym problem. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy przekazanie towarów bez wynagrodzenia, dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem (a była to akcja promocyjno-reklamowa), podlega opodatkowaniu VAT, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów (interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2010 r.).

Opublikowane w VAT
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: prezenty o małej wartości

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________