ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: sms
VAT
poniedziałek, 27 lutego 2012 20:20

Podatek VAT od SMS wysyłanych na cele charytatywne

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 31 stycznia 2012 r. przypomniał warunki jakie musi spełniać operator telekomunikacyjny, aby wysyłane sms na cele charytatywne były zwolnione od VAT.

Opublikowane w VAT

Jeszcze w tym roku zwolnione z podatku VAT zostaną towary i usługi przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność użyteczną o charakterze dobroczynnym, jeżeli prowadzą one działalność społecznie użyteczną i nie działają w celu osiągnięcia zysku lub prowadzą działalność statutową w zakresie realizacji celów określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warunkiem zwolnienia będzie przeznaczenie towarów i usług w całości do realizacji zadań statutowych OPP, a także udokumentowanie przekazania fakturą VAT.

Opublikowane w VAT
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: sms

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________