ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: solidarna odpowiedzialność
VAT
piątek, 27 lutego 2015 18:16

Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT

Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie sprawy dotyczącej solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT (K 62/13), którą wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027).

Opublikowane w VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian ustawy o podatku VAT oraz Ordynacji podatkowej. W szczególności projekt zawiera postanowienia dotyczące zwalczania oszustw w handlu niektórymi towarami oraz wprowadza koncepcję solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony VAT przez dostawców. Oznacza to, że nabywca, nawet gdy nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć, że uczestniczy w transakcji oszukańczej, może być zmuszony do zapłacenia VAT zamiast dostawcy, oszusta.

Opublikowane w VAT
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: solidarna odpowiedzialność

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________