ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: użytek mieszany
VAT

Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 24 października 2014 r. na interpelację w sprawie podatku VAT od rat w leasingu finansowym w świetle nowelizacji ustawy o VAT, wyjaśnił czy w związku z nowelizacją należy skorygować wartość początkową samochodu oraz amortyzację oraz jak zaksięgować „uwolnienia” części podatku VAT.

Opublikowane w Rachunkowość

Użycie samochodu służbowego na dojazd do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza pełne odliczenie VAT. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPP4/443-586/14-4/OS) wyjaśnił, że korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celu dojazdu z pracy do miejsca jego zamieszkania wyklucza prawo do pełnego odliczenia VAT w stosunku do tego pojazdu.

Opublikowane w VAT

Od dnia 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o VAT dotyczące zasad odliczania podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Wprowadzenie możliwości pełnego odliczenia podatku od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi w przypadku, gdy pojazd służy wyłącznie działalności gospodarczej, wymagało wprowadzenia odpowiedniego systemu zabezpieczającego.

 

Opublikowane w VAT

W odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację nr 27172 w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych z dnia 16 lipca 2014 r., znajdujemy odpowiedź na temat sposobu wykładni pojęcia wszelkich wydatków związanych z wykorzystywaniem pojazdu dla potrzeb podatnika i ograniczenia prawa do odliczenia VAT.

Opublikowane w VAT

Wykorzystywanie w działalności samochodów osobowych, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu daje prawo do 50% odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z tymi samochodami (wyłączając paliwo). Dla celów działalności podatnicy często kupują usługę monitoringu w systemie GPS, która służy właściwemu podziałowi kosztów wewnątrzfirmowych. Czy ograniczenie odliczenia podatku VAT obejmuje również koszt abonamentu nadzoru satelitarnego monitorowania pojazdów w systemie GPS? Czy z faktur za parkowanie pojazdów można odliczyć 100% VAT?

Opublikowane w VAT
piątek, 17 października 2014 02:43

Zakup pasów do przypinania bagażu a VAT

Pytanie: Czy kupno pasów do przypinania bagażu w pojazdach wykorzystywanych w sposób mieszany podlega ograniczeniu w odliczaniu VAT?

Opublikowane w VAT

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące ograniczonego odliczanie VAT dotyczące samochodów. Nawet sporadyczne wykorzystanie pojazdu w innym celu pozbawi podatnika prawa do 100% VAT naliczonego.

Opublikowane w VAT
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: użytek mieszany

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________