ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: wartość rynkowa
VAT
piątek, 27 lutego 2015 18:16

Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT

Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie sprawy dotyczącej solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT (K 62/13), którą wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027).

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 09 kwietnia 2012 10:36

Opodatkowanie nabycia spadku

Gdy ustalona wartość rynkowa rzeczy lub praw nabytych przez podatnika z I grypy podatkowej spadku nie przekracza kwoty 9.637 zł, to nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Natomiast w przypadku, gdy wartość rynkowa nabytej rzeczy lub prawa przekracza ww. kwotę, wówczas jej nadwyżka ponad wskazaną kwotę podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Sprzedaż rzeczy przez Internet może powodować obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych i nie tylko.

Opublikowane w PCC
piątek, 14 stycznia 2011 17:20

Skutki podatkowe umowy dożywocia

Umowy o dożywocie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie są źródłem przychodu według art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o o podatku dochodowym od osób fizycznych. Umowy takie mają charakter losowy, zatem nie można wycenić wartości świadczeń na rzecz dożywotnika do opodatkowania.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: wartość rynkowa

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________