ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: wystawienie faktury
VAT

Pytanie: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w WDT w 2014 r.?

Czy w WDT obowiązek podatkowy powstaje nadal w momencie wystawienia faktury? Czy istotna jest data fizycznej dostawy?

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 17 września 2012 19:52

Co można podczas zawieszenia dzialalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że podatnik nie może wykonywać działalności gospodarczej. Jednakże w okresie tego zawieszenia może podejmować pewne przewidziane prawem czynności.

Opublikowane w Inne

Na temat momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług stałej obsługi prawnej wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP2/443-1213/11/WN).

Sprawdź, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku udokumentowania usługi stałej obsługi prawnej - z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7. dniu licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi, czy też z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 06 lutego 2012 18:20

Zasady wystawiania i anulowania faktur VAT

Podatnik VAT wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub usługi oraz w przypadku otrzymania zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Faktura VAT jest zatem dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia gospodarczego (potwierdzeniem nabycia określonych towarów i usług lub też otrzymania zaliczki) i nierozerwalnie związana jest z powstaniem obowiązku podatkowego.

Zasadniczym sposobem poprawiania faktur VAT jest wystawienie korekty faktury lub noty korygującej. Sprawdź, kiedy możesz anulować fakturę.

Opublikowane w VAT
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: wystawienie faktury

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________