ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: zakład budżetowy
VAT

Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT. Wobec tego czynności dokonywane przez nie na rzecz osób trzecich, powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Tak wynika również z podjętej w dniu 26 października 2015 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały (I FPS 4/15).

Opublikowane w VAT

Naczelny Sąd Administracyjny wystąpił do Trybunału Sprawiedliwości UE, z pytaniem czy jednostka organizacyjna gminy jest odrębnym podatnikiem i dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, a nie tylko jednostek budżetowych.

Opublikowane w VAT
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: zakład budżetowy

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________