ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: zbiórka publiczna
VAT
poniedziałek, 27 lutego 2012 20:20

Podatek VAT od SMS wysyłanych na cele charytatywne

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 31 stycznia 2012 r. przypomniał warunki jakie musi spełniać operator telekomunikacyjny, aby wysyłane sms na cele charytatywne były zwolnione od VAT.

Opublikowane w VAT
środa, 08 lutego 2012 16:23

Nowe zasady dla VAT od darowizn

Minister Finansów zmienił przepisy dotyczące opodatkowania VAT darowizn. Zwolnienie obowiązuje wstecznie od dnia 3 listopada 2011 r.

Opublikowane w VAT

Zostanie przywrócone zwolnienie od podatku VAT dla dokonywanych przez organizacje pożytku publicznego dostaw towarów nabytych przez te organizacje jako darowizny pochodzące ze zbiórek publicznych lub za środki pozyskane z tych zbiórek. Od dnia 3 listopada 2011 r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązywało wyłączenie sprzedaży przedmiotów darowizny z zakresu odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zmiany będą oddziaływać na podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego, dokonujące dostaw towarów nabytych w ramach zbiórek publicznych lub za środki pieniężne pozyskane z tych zbiórek, poprzez umożliwienie im dalszego stosowania zwolnienia z VAT w odniesieniu do tych dostaw.

Opublikowane w VAT

Loterie fantowe organizowane przez kościelne osoby prawne podlegają ustawie o grach hazardowych. Dochody z loterii w mniejszych parafiach w ubiegłych latach były mniejsze niż obowiązkowe opłaty ustanowione w ww. ustawie, co podejmowane inicjatywy czyni zupełnie zbędnymi i bezowocnymi.

Środowiska kościelne podnoszą fakt, że we wprowadzonej ustawie o grach hazardowych zapomniano o zasadzie pomocniczości państwa wobec inicjatyw podejmowanych w niewielkich społecznościach.

Opublikowane w Inne
powrót Podatki VAT Artykuły w etykietach: zbiórka publiczna

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________