ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość
Rachunkowość
Rachunkowość

środa, 23 października 2013 11:23

Kurs walutowy dla przeliczeń przez nabywców VAT

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sprawdź jakie są podstawowe rodzaje kursów walutowych, które mają zastosowanie przy przeliczaniu na złote kwot w walutach obcych wykazywanych w fakturach.

wtorek, 17 września 2013 12:52

Księgi rachunkowe w 2014

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zwiększy się limit przychodów, którego osiągnięcie zmusza do prowadzenia pełnej księgowości przedsiębiorcę.

Aż 96% całego sektora przedsiębiorstw w Polsce według GUS to tzw. mikroprzedsiębiorstwa. Księgi rachunkowe prowadzi 6,6% mikroprzedsiębiorstw.

poniedziałek, 02 września 2013 18:53

Niezłożenie sprawozdania finansowego do sądu lub urzędu skarbowego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podmioty odpowiedzialne za złożenie do sądu gospodarczego i urzędu skarbowego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu z badania przez biegłego rewidenta będą mogły zostać ukarane za wykroczenie skarbowe grzywną.

poniedziałek, 11 marca 2013 18:02

Tekst jednolity ustawy o rachunkowości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ukazał się tekst jednolity ustawy o rachunkowości.

Sprawdź, czy odpisy aktualizujące należności z tytułu pożyczek i kredytów nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, natomiast ich rozwiązanie może stanowić podstawę opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Strona 2 z 6
powrót Rachunkowość

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________