ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość
Rachunkowość
Rachunkowość

Czy w ewidencji przychodów należy wpisywać opłacone składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne? Podatnik prowadzi ewidencję przychodów, w tym sprzedaż opodatkowaną różnymi stawkami ryczałtu. Sprawdź, czy i jak w prowadzonej ewidencji przychodów ująć składki na ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz czy tak samo wygląda to w przypadku prowadzenia jedynie ewidencji sprzedaży dla celów VAT.

Prawidłowe ujmowanie obciążeń w prowadzonej ewidencji ma wpływ na poprawność obliczenia wysokości podatku, główny przedmiot zainteresowania fiskusa w czasie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej.

W jaki sposób ujmować ujemne bądź dodatnie różnice kursowe w ewidencji przychodów? Podatnik ujemne różnice wpisuje ze znakiem minus z datą wystawionego dowodu wewnętrznego na różnice kursowe, czy organy podatkowe nie zakwestionują takiego ujmowania różnic kursowych?

Podatnik prowadzi ewidencję przychodów i w związku ze sprzedażą występują u niego różnice kursowe. Jak prawidłowo numerować dowody wewnętrzne? Chodzi o numerację dowodów wewnętrznych, które będą związane z przeliczaniem walut, różnic kursowych i dziennymi zestawieniami sprzedaży nieudokumentowanej.

Stosowana systematyka numeracji dowodów księgowych wpływa na ocenę, czy księgi są prowadzone prawidłowo i rzetelnie, co ostatecznie pozwala na uznanie ich za dowód w postępowaniu podatkowym.

poniedziałek, 16 stycznia 2012 11:36

Różnice kursowe od 1 stycznia 2012

Napisane przez Marian Szałucki, doradca podatkowy

Sprawdź, w jaki sposób od początku bieżącego roku powinno się ustalać wartość złotową różnic kursowych w sytuacjach, w których otrzymane lub zapłacone w walutach kwoty nie są przeliczane na złote.

poniedziałek, 14 listopada 2011 09:05

Zmiany w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ustawa tzw. deregulacyjna wprowadza zmiany uwalniające przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe od niektórych uciążliwych obowiązków. Zmiany polegają na zniesieniu obowiązku publikacji sprawozdań finansowych dla niektórych podmiotów.

piątek, 30 września 2011 16:17

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Sprawdź kwotę przychodów netto zobowiązującą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2012 r.

Strona 3 z 6
powrót Rachunkowość

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________