ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość
Rachunkowość
Rachunkowość

sobota, 21 maja 2011 17:10

Zmiany w ustawie o rachunkowości 2011

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która wejdzie w życie za dwa tygodnie, wprowadza zmiany w zasadach dotyczących zamykania ksiąg rachunkowych.

Uprzywilejowanie ksiąg bankowych i wyciągów z tych ksiąg w postępowaniu cywilnym narusza Konstytucję. Tak uznał Trybunał konstytucyjny w wyroku z dnia 1 marca 2011 r. (P 7/09). Trybunał rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Toruniu Wydział I Cywilny dotyczące nadania mocy dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku.

środa, 09 marca 2011 09:59

Ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkową

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Ustawa o rachunkowości określa szereg zasad prowadzenia rachunkowości (księgowości), wpływających na wycenę poszczególnych rodzajów aktywów i pasywów. Zasady rachunkowości nie zawsze pokrywają się jednak z wymogami określonymi w przepisach podatkowych, tak więc dla ustalania dochodu lub straty podatkowej należy kierować się przepisami podatkowymi.

piątek, 04 marca 2011 18:09

Zmiany w ustawie o rachunkowości i KSH

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości oraz zmianę niektórych innych ustaw. Nowelizacja ogranicza dokumentacyjne i sprawozdawcze obowiązki przedsiębiorców w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.

poniedziałek, 24 stycznia 2011 13:03

Nota księgowa dla rozliczeń pomiędzy uczelniami

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Uczelnie współpracujące w ramach wspólnej jednostki, przy wydawaniu publikacji naukowych powinny dokumentować te rozliczenia notą księgową, a nie fakturą VAT. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 16 grudnia 2010 r.

niedziela, 23 stycznia 2011 21:32

Moc ksiąg rachunkowych banku

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 1 marca 2011 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę dotyczącą mocy wyciągów z ksiąg rachunkowych banku. Obecnie to klient musi udowodnić bankowi, że nie zawarł z nim umowy lub nie pobrał pieniędzy z banku, gdyż księgi rachunkowe banków i wyciągi z tych ksiąg oraz wszelkie wystawione w ten sposób oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku mają moc prawną dokumentów urzędowych.

Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy jest to zgodne z Konstytucją.

Strona 4 z 6
powrót Rachunkowość

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________