ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość
Rachunkowość
Rachunkowość

czwartek, 11 listopada 2010 23:26

Uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 2010 r. nr 6, poz. 26 znajduje się komunikat nr 10 Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

wtorek, 19 października 2010 14:40

Szczególne zasady prowadzenia rachunkowości przez banki

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, banki nie muszą już spełniać warunku wyodrębnienia finansowego działalności maklerskiej w formie biura maklerskiego. Od dnia 21 października 2009 r. banki prowadzące działalność maklerską nie muszą prowadzić odrębnych ksiąg rachunkowych, ani sporządzać odrębnych sprawozdań finansowych.

poniedziałek, 04 października 2010 11:48

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2011

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 1.200.000 euro. Wylicza się go według średniego kursu NBP euro na 30 września (3,9870 zł/euro, tabela nr 191/A/NBP/2010).

piątek, 01 października 2010 12:28

Księgi rachunkowe obywatela z innego państwa UE

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Czy osoba fizyczna, będąca obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium RP, jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów?

Wysokość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów (pożyczek) uznawanych za koszty uzyskania przychodów nie może być wyższa niż ustalona hipotetycznie wartość rezerw celowych na te kredyty (pożyczki) pomniejszone o zabezpieczenia.

piątek, 24 września 2010 14:27

Obowiązek rozpoczęcia prowadzenia ksiąg rachunkowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Strona 5 z 6
powrót Rachunkowość

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________