ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość
Rachunkowość
Rachunkowość

poniedziałek, 05 lipca 2010 15:41

Piasek i żwir w spisie z natury

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podatnik nie zawsze musi uwzględniać w spisie z natury sporządzonym na koniec roku podatkowego posiadanych zasobów piasku i żwiru.

poniedziałek, 05 lipca 2010 14:36

Gdy rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Spółka niemająca osobowości prawnej ma obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Natomiast osoby fizyczne będące wspólnikami tej spółki mają obowiązek ustalać przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód zarówno w trakcie roku podatkowego, jak również w celu złożenia zeznania rocznego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Strona 6 z 6
powrót Rachunkowość

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________