ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015

wtorek, 14 października 2014 17:22

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. będzie niższy niż w roku obecnym.Podmioty, których przychody netto w 2014 r. osiągną co najmniej wartość 5.010.600 zł, od dnia 1 stycznia 2015 r. mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych mają osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Spółdzielnie socjalne są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

Kwotę 1.200.000 euro przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września. Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2014 średni kurs euro na dzień 30 września 2014 r. wyniósł 4,1755 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. będzie dotyczył tych jednostek, których przychody w 2014 r. wyniosły 5.010.600 zł.

 

powrót Rachunkowość Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________