ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Wartość początkowa pojazdu leasingowanego po 1 kwietnia 2014 r. bez zmian dla VAT

czwartek, 20 listopada 2014 16:59

Wartość początkowa pojazdu leasingowanego po 1 kwietnia 2014 r. bez zmian dla VAT

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 24 października 2014 r. na interpelację w sprawie podatku VAT od rat w leasingu finansowym w świetle nowelizacji ustawy o VAT, wyjaśnił czy w związku z nowelizacją należy skorygować wartość początkową samochodu oraz amortyzację oraz jak zaksięgować „uwolnienia” części podatku VAT.

Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) wprowadziła z dniem 1 kwietnia 2014 r. zmiany w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi.

Jednostka, która jako korzystający przyjęła obce środki trwałe, w tym pojazdy samochodowe do odpłatnego używania (lub również pobierania pożytków) na czas oznaczony, jeżeli został spełniony jeden z warunków zakwalifikowania do leasingu finansowego, określonych w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), zalicza je do swoich aktywów trwałych.

Taka kwalifikacja determinuje konieczność określenia wartości początkowej oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych stosownie do art. 28 ust. 1 pkt 1 oraz art. 32 ustawy o rachunkowości. Wartością początkową środka trwałego (pojazdu samochodowego) przy leasingu finansowym jest cena nabycia, m.in. bez podlegającego odliczeniu podatku VAT (art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Jednocześnie wydanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu finansowego w świetle przepisów ustawy o VAT, co do zasady traktowane jest jak dostawa towaru (art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje,że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione).

W przypadku umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa powyżej, to umowy, w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający (art. 7 ust. 9 ww. ustawy o VAT). Mimo zmiany przepisów z dniem 1 kwietnia 2014 ., wydanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu finansowego nadal traktowanie jest jako dostawa towaru Powoduje to, że korzystający otrzymuje fakturę na całą wartość dostawy.

Odliczenie podatku VAT w takim przypadku dokonywane jest jednorazowo (z góry). A zatem w sytuacji, gdy nie występują przesłanki dokonywania korekty VAT i odliczenia podatku naliczonego w innej niż dotychczas wysokości, wówczas nie zmienia się wartość początkowa środka trwałego (leasingowanego finansowo samochodu osobowego) do celów ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych.

powrót Rachunkowość Wartość początkowa pojazdu leasingowanego po 1 kwietnia 2014 r. bez zmian dla VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________