ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Znowelizowano KSR 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu

wtorek, 17 lutego 2015 12:34

Znowelizowano KSR 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 7.W dniu 25 listopada 2014 r. Komitet Standardów Rachunkowości podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja.

W wyniku nowelizacji standardu po ustępie 3.2 dodano punkty dotyczące stosowania Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR w związku z interpretacją art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Przepis ten stanowi, że w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.

Standard został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2015 r., poz. 6. Znowelizowany KSR Nr 7 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

 

powrót Rachunkowość Znowelizowano KSR 7 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________