ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Zamknięcie roku 2010

środa, 01 grudnia 2010 11:33

Zamknięcie roku 2010

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zamknięcie roku obrotowego 2010, sprawdź jakie są główne etapy prac.

 

Dla większości jednostek prowadzących księgi rachunkowe zbliża się dzień bilansowy, przypadający w ich przypadku na koniec roku kalendarzowego. Oznacza to, że jednostki te muszą sporządzić: sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. oraz wykonać zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Zamknięcie roku obrotowego to szereg czynności, które należy przeprowadzić w obowiązujących ustawowo terminach. Poniżej dokonamy przeglądu prac poprzedzających: bilans oraz rachunek zysków i strat, a także inne elementy składowe sprawozdania finansowego, jak: informacja dodatkowa, obejmująca: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, a w przypadku jednostek określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, podlegających corocznemu badaniu, ponadto: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, inaczej mówiąc cash flow.

Pierwszym etapem prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego jest inwentaryzacja aktywów i pasywów. Pozwala ona zweryfikować oraz ustalić rzeczywisty stan składników majątkowych jednostki oraz jej zobowiązania oraz kapitały (fundusze) własne. Rozliczenie inwentaryzacji pozwala urealnić stan aktywów i pasywów w księgach rachunkowych, a tym samym poniesione koszty i przychody roku obrotowego.

powrót Rachunkowość Zamknięcie roku 2010

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________