ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: faktura vat
Rachunkowość
niedziela, 26 października 2014 19:39

Rachunek czy faktura?

Pytanie: Czy podatnik zwolniony podmiotowo z VAT mógł jako duplikat faktury wystawić rachunek?

Osoba bezrobotna otrzymała środki ze środków Funduszu Pracy, na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z umową zawartą z PUP na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm). Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie takich środków mogą być wyłącznie, zapłacone w terminie do 2 m-cy od dnia podjęcia działalności gospodarczej faktury, rachunki oraz załączone do nich potwierdzenia zapłaty.

Opublikowane w VAT

Dokumenty potwierdzające dokonanie konkretnych transakcji, niespełniające wszystkich wymagań określonych w art. 21 ustawy z 1994 r. o rachunkowości mogą być uznane za dowody świadczące o poniesionych kosztach, jednakże może to dotyczyć tylko niewielkich uchybień formalnych, np. braku niektórych elementów, które mogą być uzupełnione, a fakt dokonania danej transakcji może być potwierdzony u kontrahenta. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 25 listopada 2010 r. (I SA/Łd 814/10).

Opublikowane w Rachunkowość

Nowe regulacje w sprawie wystawiania faktur VAT zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.

Opublikowane w VAT

Każdą pomyłkę (błąd) na fakturze dotyczącą pozycji takich jak imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, a także numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, można skorygować notą korygującą. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 maja 2013 r. (I SA/Po 221/13).

Opublikowane w VAT
środa, 17 kwietnia 2013 11:15

Dostawa o charakterze ciągłym

Dostawy towarów dokonywane z regularną powtarzalnością np. dwunastu dostaw w miesiącu nie stanowią sprzedaży o charakterze ciągłym. Z uwagi na fakt, że każdą z tych dostaw można wyodrębnić, odróżnić od poprzedniej, gdyż realizowana jest w oparciu o otrzymane od kontrahenta zamówienia ilościowe oraz w określonej dacie, nie są spełnione przesłanki sprzedaży ciągłej.

Opublikowane w VAT

Faktura wysłana e-mailem może stanowić podstawę odliczenia VAT. Tak uznał w interpretacji indywidualnej z 1 marca 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPP3/443-282/12/MD).

Opublikowane w VAT

Zwrot VAT w terminie 25 dni jest procedurą wyjątkową, aby podatnik otrzymał zwrot w tym terminie, musi mieć opłacone wszystkie faktury, które rzutują na rozliczenie VAT w danym miesiącu. Jednocześnie taka wykładnia przepisów nie narusza zasady proporcjonalności i neutralności podatku VAT dla przedsiębiorców, ponieważ firma, która nie spełnia tego warunku, i tak otrzyma zwrot VAT w standardowym terminie dwóch miesięcy.

Opublikowane w VAT
wtorek, 01 stycznia 2013 15:51

Zmiany dotyczące zasad fakturowania od 2013

Od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące zasad fakturowania.

Opublikowane w VAT
wtorek, 23 października 2012 17:05

Co nowego w fakturach i fakturach elektronicznych?

Planowana nowelizacja ustawy o VAT wprowadza definicję faktury oraz faktury elektronicznej, a także sposób rozumienia pojęcie wystawienie faktury oraz jej otrzymanie. Sprawdź co się zmieni.

Opublikowane w VAT
wtorek, 23 października 2012 16:37

Zmiany w VAT w zasadach fakturowania od 2013

Sprawdź co się zmieni w zasadach wystawiania faktur od 1 stycznia 2013 r. Zmiany są szokująco korzystne dla podatników!

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 4
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: faktura vat

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________