ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: księgi rachunkowe
Rachunkowość
wtorek, 14 października 2014 17:22

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. będzie niższy niż w roku obecnym.

Opublikowane w Rachunkowość

Sprawdź najważniejsze limity na 2013 r.

Opublikowane w Inne
poniedziałek, 01 października 2012 08:46

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013

Sprawdź, ile wynosi limit przychodów, którego osiągnięcie w 2012 r. zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r.

Opublikowane w Rachunkowość

Rolnik, który przekroczył limit przychodów zobowiązujący go do założenia ksiąg rachunkowych, automatycznie traci prawo do zwolnienia z VAT. Tak w wyroku z dnia 7 września 2012 r. orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (I FSK 1564/11).

Opublikowane w VAT

Ministerstwo Gospodarki planuje zmodyfikować status "małego podatnika" w VAT i w podatku dochodowym. Obecnie mały podatnik to ten, u którego obrót nie przekracza 1.200.000 euro. Kwota graniczna ma wzrosnąć do 2.000.000 euro, dzięki czemu większa liczba przedsiębiorców uzyska ten status.

Opublikowane w VAT

Sprawdź najważniejsze limity obowiązujące prowadzących działalność gospodarczą w 2012 r.

Opublikowane w Inne

Sprawdź najważniejsze limity dotyczące działalności gospodarczej w 2012 r.

Opublikowane w Inne
piątek, 18 listopada 2011 13:42

Wzrośnie składka rentowa i wiek emerytalny!

Premier w dziś wygłoszonym exposé zapowiedział podniesienie poziomu składki rentowej i zmiany w ubezpieczeniach społecznych rolników.

Opublikowane w ZUS i Prawo pracy

Wydatki udokumentowane oświadczeniem pracownika, kwitem na okaziciela lub paragonem fiskalny, częsta sytuacja dokumentowania wydatków poniesionych w czasie delegacji.

Sprawdź, czy oświadczenie pracownika o poniesionych kosztach, kwit na okaziciela lub paragon fiskalny, są wystarczającym dowodem do uznania tych wydatków za koszt uzyskania przychodu.

Opublikowane w Podatki dochodowe

Usługi takie jak tłumaczenie, korekta tekstów, badania rynkowe, pisanie artykułów czy raportów nie zawsze są udokumentowane fakturą VAT.

Czy posiadanie przez podatnika  jedynie wydruku skanu rachunku wystawionego w związku z wykonaniem umowy o dzieło przez osobę fizyczną, niewykonującą jej w ramach działalności gospodarczej, ani jako podatnik VAT oraz wydruku skanu podpisanej przez drugą stronę umowy o dzieło może stać na przeszkodzie w uznaniu wydatku za koszt uzyskania przychodów?

Opublikowane w Podatki dochodowe
Strona 1 z 3
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: księgi rachunkowe

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________