ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: limit do prowadzenia ksiąg
Rachunkowość
wtorek, 14 października 2014 17:22

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2015 r. będzie niższy niż w roku obecnym.

Opublikowane w Rachunkowość
wtorek, 17 września 2013 12:52

Księgi rachunkowe w 2014

Zwiększy się limit przychodów, którego osiągnięcie zmusza do prowadzenia pełnej księgowości przedsiębiorcę.

Opublikowane w Rachunkowość
poniedziałek, 01 października 2012 08:46

Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013

Sprawdź, ile wynosi limit przychodów, którego osiągnięcie w 2012 r. zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2013 r.

Opublikowane w Rachunkowość

Opodatkowani z działów specjalnych produkcji rolnej po przekroczeniu limitu 1.200.000 euro nie muszą zakładać ksiąg rachunkowych. Tak wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjengo z dnia 17 stycznia 2011 r.

Opublikowane w Podatki dochodowe
piątek, 01 października 2010 12:28

Księgi rachunkowe obywatela z innego państwa UE

Czy osoba fizyczna, będąca obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą na terytorium RP, jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów?

Opublikowane w Rachunkowość
wtorek, 03 sierpnia 2010 16:25

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Polski, zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych dopiero po osiągnięciu, za poprzedni rok obrotowy, przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wynoszących co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości.

Opublikowane w Rachunkowość
poniedziałek, 05 lipca 2010 14:36

Gdy rok obrotowy nie pokrywa się z kalendarzowym

Spółka niemająca osobowości prawnej ma obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Natomiast osoby fizyczne będące wspólnikami tej spółki mają obowiązek ustalać przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód zarówno w trakcie roku podatkowego, jak również w celu złożenia zeznania rocznego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowane w Rachunkowość
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: limit do prowadzenia ksiąg

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________