ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: nakłady
Rachunkowość

W przypadku zaprzestania wykorzystywania całkowicie zamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym mamy do czynienia z sytuacją utraty przez nią cech aktywów. Dlatego powinna być ona usunięta z ksiąg rachunkowych. Jak postąpić z inwestycją (i jej modernizacją) w obcym środku trwałym, pod względem podatkowym i rachunkowym?

Opublikowane w Rachunkowość
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 19:55

Rozliczenie nakładów na dzierżawioną nieruchomość

Spółka z o.o. chce nabyć dotychczas dzierżawiony grunt na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podlegającej VAT. Wcześniej dokonała nakładów (budowla) i zaliczyła je do środków trwałych, które amortyzuje. Podatek VAT naliczony związany z tymi nakładami został w całości odliczony. Jak należy rozliczyć się z zbywcą?

Opublikowane w VAT

Wniesienie aportem do spółki niezakończonej inwestycji dotyczącej wybudowania budynku mieszkaniowego powinno być opodatkowane obniżoną 8% stawką VAT.

Opublikowane w VAT

W piśmie z dnia 27 sierpnia 2010 r. Minister Finansów wyjaśnił kiedy i jak opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku oraz czy w takim przypadku można skorzystać z ulgi mieszkaniowej.

Opublikowane w Podatki dochodowe
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: nakłady

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________