ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: pełne odliczenie VAT
Rachunkowość

Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 24 października 2014 r. na interpelację w sprawie podatku VAT od rat w leasingu finansowym w świetle nowelizacji ustawy o VAT, wyjaśnił czy w związku z nowelizacją należy skorygować wartość początkową samochodu oraz amortyzację oraz jak zaksięgować „uwolnienia” części podatku VAT.

Opublikowane w Rachunkowość

Użycie samochodu służbowego na dojazd do miejsca zamieszkania pracownika wyklucza pełne odliczenie VAT. W interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPP4/443-586/14-4/OS) wyjaśnił, że korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego w celu dojazdu z pracy do miejsca jego zamieszkania wyklucza prawo do pełnego odliczenia VAT w stosunku do tego pojazdu.

Opublikowane w VAT
sobota, 18 października 2014 03:12

Ponowne dodatkowe badanie techniczne pojazdu

Pytanie: Czy od 1 kwietnia 2014 r. w stosunku do Renault Mascott przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT bez konieczności zgłaszania pojazdu do urzędu skarbowego na druku VAT-26 oraz bez obowiązku prowadzenia ewidencji pojazdu?

Renault Mascott to samochód ciężarowy, który ma jeden rząd siedzeń. Wcześniej miał wykonane dodatkowe badanie techniczne z adnotacją VAT-4. Zamieszczono również adnotację VAT-2.

Opublikowane w VAT

W latach 2012 i 2013 r. ustawa o VAT wyłączała z ograniczeń odliczenia VAT nabycie pojazdów specjalnych, w tym bankowozów oraz paliwa do ich napędu.

Opublikowane w VAT

Rada Podatkowa zakończyła konsultacje projektu przepisów ws. pojazdów wykorzystywanych do działalności, mnożąc przepisy dotyczące VAT. Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 12 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Opublikowane w VAT
środa, 12 marca 2014 14:37

Szerszy katalog pojazdów specjalnych

Ministerstwo Finansów planuje poszerzyć katalog pojazdów specjalnych o bankowozy i karawan pogrzebowy.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 10 marca 2014 14:36

Nowe zasady odliczania VAT dla samochodów

W dniu 1 kwietnia 2014 r. wejdą w życie nowe zasady dotyczące odliczania VAT w odniesieniu do samochodów. Ograniczeniu ulegnie kwota podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie, WNT pojazdów samochodowych. Podatek naliczony będzie stanowiło jedynie 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów samochodowych, a także importem i WNT. Do limitu 50% nie będą mieć natomiast zastosowania żadne ograniczenie kwotowe.

Opublikowane w VAT

Zarejestrowanie umowy leasingu samochodu w urzędzie przed 1 kwietnia 2014 r. pozwoli zachować pełne prawo do odliczenia VAT.

Opublikowane w VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wydał bardzo korzystny wyrok dotyczący możliwości pełnego odliczenia VAT od nabytego bankowozu. Zdaniem Sądu ograniczenia w odliczeniu pełnej kwoty podatku naliczonego nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do pojazdów specjalnych m.in. bankowozu, a przepisy nie wskazują, że pojazdy specjalne muszą służyć takiej działalności w której wykorzystanie tego typu pojazdów jest konieczne, czy też powinny być świadczone opodatkowane usługi tym pojazdem specjalnym.

Opublikowane w VAT
poniedziałek, 10 stycznia 2011 15:39

Nowe zasady odliczania VAT od nabycia pojazdów

Od dnia 1 stycznia 2011 r. zmieniły się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Usługobiorcy użytkujący pojazdy samochodowe, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - zawartej przed dniem 1 stycznia 2011 r. – którym na dzień 31 grudnia 2010 r. przysługiwało prawo do odliczeniaodliczają VAT w całości.

Opublikowane w VAT
Strona 1 z 2
powrót Rachunkowość Artykuły w etykietach: pełne odliczenie VAT

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________