ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia
Varia
Inne

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:33

Blokada środków na rachunku bankowym

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Bank na podstawie umowy o prowadzenie rachunku bankowego, Prawo bankowe lub inne przepisy, a nawet regulamin banku może dokonać blokady środków znajdujących się na rachunku bankowym. Środki mogą być zablokowane na każdym rachunku, np. prowadzonym w celu obsługi rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą (bieżącym, pomocniczym) lub w celu gromadzenia oszczędności. Posłużono się bowiem ogólnym określeniem "rachunek bankowy" bez skonkretyzowania jego typu.

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:20

Karty zbliżeniowe i limit dzienny transakcji

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Bank ma obowiązek zapewnić swojemu klientowi możliwość posiadania karty płatniczej bez funkcjonalności zbliżeniowej. Próg odpowiedzialności użytkowników kart za transakcje oszukańcze wykonane za pomocą funkcjonalności zbliżeniowej wynosi 50 euro. W pozostałym zakresie, po przekroczeniu kwoty 50 euro, straty finansowe zobowiązany jest ponieść wydawca karty płatniczej.

poniedziałek, 27 lipca 2015 15:04

Regulacje dotyczące wirtualnej waluty Bitcoin

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Przedsiębiorca zawierający umowę z konsumentem przy użyciu "walut" wirtualnych powinien zatem przestrzegać ustawy o prawach konsumenta, tak jak każdy inny uczestnik rynku. Ze względu na fakt, iż rozwój "walut" wirtualnych stanowi stosunkowo nowe zjawisko, zagrożenia związane z potencjalnym wykorzystaniem tego typu "walut" w celach przestępczych są stale analizowane i monitorowane przez m.in. Ministerstwo Finansów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

poniedziałek, 27 lipca 2015 14:46

Maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Podstawę prawną wyznaczającą maksymalną wysokość oprocentowania udzielonej pożyczki czy kredytu, stanowi art. 359 Kodeksu cywilnego. Przepisy ww. artykułu dotyczą wszystkich uczestników obrotu i mają zastosowanie zarówno w stosunkach między przedsiębiorcą (np. instytucją finansową) i konsumentem, w obrocie obustronnie profesjonalnym - między samymi przedsiębiorcami, a także w stosunkach między konsumentami.

Domaganie się zaprzestania przez zleceniobiorcę jakichkolwiek kontaktów handlowych z kontrahentem, z którym ten współpracował na długo zanim zleceniodawca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w ramach klauzuli zakazu konkurencji, może zostać uznane za postanowienie nieważne, jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

poniedziałek, 27 lipca 2015 13:03

Kara umowna w niepracowniczych stosunkach zobowiązaniowych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Zleceniobiorca może zgodnie z zasadą swobody umów zobowiązać się wobec zleceniodawcy do niepodejmowania działań konkurencyjnych w czasie trwania umowy.

Strona 1 z 28
powrót Varia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________