ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia
Varia
Inne

środa, 07 kwietnia 2010 18:47

Bardziej czynny udział strony w postępowaniu podatkowym

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Organ podatkowy, przekazując sprawę, będzie zobowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów i poinformować stronę o sposobie ustosunkowania się do nich.

środa, 07 kwietnia 2010 18:44

Mniej wezwań do urzędów

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Organ administracji publicznej będzie mógł wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań na piśmie, a w razie konieczności osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej zmienia zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Odsetki nie będą naliczane za okres od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeżeli okres ten przekroczy 6 miesięcy.

środa, 07 kwietnia 2010 18:28

Wyroki sądów administracyjnych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W wyroku z dnia 20 stycznia 2009 r. WSA w Warszawie orzekł, że choć orzecznictwo sądowe, w tym sądów administracyjnych, nie ma w polskim systemie prawnym charakteru precedensowego, to w zakresie interpretacji podatkowych (ogólnych i indywidualnych) orzecznictwo to zyskuje szczególnie na znaczeniu.

Strona 28 z 28
powrót Varia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________