ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia
Varia
Inne

poniedziałek, 20 października 2014 15:32

Zakaz pobierania opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży konstytucyjn

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia z 16 października 2014 r. orzekł, że zakaz pobierania opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży jest rozwiązaniem przydatnym do realizacji celu zakładanego przez prawodawcę oraz odpowiada potrzebom i strukturze rynku, na którym dominują wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (SK 20/12). Trybunał wskazał na cel przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, którym jest przeciwdziałanie nadużyciom pozycji rynkowej przez przedsiębiorców w relacjach z innymi przedsiębiorcami, które skutkują utrudnieniem dostępu do rynku.

czwartek, 16 października 2014 11:15

Kwota wolna od egzekucji z rachunku bankowego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Kwota wolna od egzekucji to wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, kwota znajdująca się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów.

wtorek, 14 października 2014 16:49

Zwrot kosztów leczenia za granicą. Wyrok TSUE

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

TSUE w wyroku dotyczącym o zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą orzekł, że nie można ubezpieczonemu odmówić zwrotu kosztów leczenia poniesionych za granicą, gdy brak materiałów medycznych pierwszej potrzeby uniemożliwia uzyskanie szpitalnych świadczeń zdrowotnych we właściwym czasie w jego państwie.

Kierowcom ciężarówek pracujących na trasach międzynarodowych przysługują i diety i ryczałty za nocleg, tak jak innym pracownikom wyjeżdżającym sporadycznie w podróż służbową orzekł w uchwale 3 sędziów z dnia 7 października 2014 r. Sąd Najwyższy (I PZP 3/14).

poniedziałek, 13 października 2014 10:05

Wpis do KRS, PKD i ewidencji działalności gospodarczej

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak prawidłowo sformułować wpis do PKD, CDEiG i KRS aby był kompletny?

Spółka świadczy usługi marketingowe jednak nie ma stosownego symbolu PKD wpisanego do rejestru KRS, ani PKD który konkretnie określałby działania takie jak prezentowanie oferty przez przedstawicieli handlowych, wręczanie klientom nagród za dokonanie określonego zakupu, promowanie produktów firmy na ulotkach, plakatach, billboardach, itp. Czy może zatem wystawiać faktury o treści „usługi marketingowe", czy wystarczy, że przy rejestracji spółka podano PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana?

środa, 08 października 2014 15:05

RPP obniża stopy procentowe

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniach 7-8 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. RPP obniżyła stopy procentowe NBP.

Strona 5 z 28
powrót Varia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________