ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia
Varia
Inne

poniedziałek, 30 września 2013 11:19

Co może urząd skarbowy?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Pisma kierowane do podatników zobowiązujące ich do złożenia informacji dotyczących przyczyn spadku sprzedaży lub wpłacanych kwot podatku w porównaniu do analogicznych okresów z lat poprzednich oraz pisma z żądaniem wyjawienia informacji o wysokości sprzedaży w celu weryfikacji obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej, nie mają podstawy prawnej.

czwartek, 19 września 2013 12:53

Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowo-akcyjnych od 2014

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Jeszcze przez prawie dwa lata założona w październiku 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna lub komandytowa będzie mogła być opodatkowana na obecnych, korzystniejszych zasadach. Od 2014 r. zmienią się przepisy dotyczące opodatkowania tych spółek. Będą one opodatkowane jak osoby prawne, którymi nie są. Minister Finansów postanowił uszczelnić system podatkowy.

czwartek, 12 września 2013 12:50

Mieszkanie po zawarciu zwiazku małżeńskiego

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy współmałżonkami z mocy prawa powstaje ustawowa wspólność małżeńska (pod warunkiem, że osoby zawierające związek małżeński nie zawierają ze sobą umowy majątkowej małżeńskiej).

środa, 11 września 2013 12:49

Nieruchomość z wadą prawną

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Nieruchomości będące czyjąś własnością są specyficznym towarem, ponieważ dla każdej z nich prowadzona jest księga wieczysta, w której odnotowany jest jej stan prawny. Jeżeli sprzedawcą będzie właściciel nieruchomości (z łatwością można to sprawdzić samemu w księgach wieczystych, co także najczęściej czyni również notariusz), to obroną przed skutkami takiej wady jest dochodzenie odszkodowania od sprzedawcy, wyzywające go do naprawienia całej szkody.

poniedziałek, 09 września 2013 12:48

Transgraniczna opieka medyczna. Co to takiego?

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

W dniu 25 października 2013 r. w życie wchodzą unijne przepisy o transgranicznej opiece medycznej. Umożliwia one leczenie się w krajach Unii Europejskiej, jednak z pewnymi ograniczeniami. Warunkiem finansowania niektórych świadczeń będzie konieczność uzyskania wcześniejszej zgody Narodowego Funduszu Zdrowia.

środa, 21 sierpnia 2013 08:59

Wprowadzenie e-usług w zakresie ksiąg wieczystych

Opublikowane przez: Zespół Ekspertax

Będzie możliwość uzyskania odpisu księgi wieczystej przez Internet. Taką zmianę wprowadza ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. poz. 941). Wydruki uzyskane w ten sposób będą miały moc dokumentów urzędowych. Zmieniany wejdą w życie z dniem 1 grudnia 2013 r.

Strona 7 z 28
powrót Varia

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________