ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Nowe zasady składania NIP w 2012

poniedziałek, 25 lipca 2011 14:12

Nowe zasady składania NIP w 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od 1 stycznia 2012 r. osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, zgodnie z projektowaną zmianą przepisów ustawy o NIP, nie będą składały organom podatkowym zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych (NIP-1).

W przypadku tych osób pozostanie jedynie obowiązek aktualizacji adresu zamieszkania, której będzie można dokonać zarówno w składanej deklaracji lub w każdym innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Jeżeli jednak podatnik będzie chciał dokonać aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w trakcie roku podatkowego, pomimo braku obowiązku do złożenia deklaracji lub innego dokumentu, będzie mógł zgłosić taki adres na formularzu ZAP, którego wzór określony zostanie rozporządzeniem Ministra Finansów.

Podkreślić warto, że w sytuacji gdy adres miejsca zamieszkania podatnika będzie taki sam, jak adres miejsca zameldowania, który znajduje się w rejestrze PESEL, podatnicy, o których mowa wyżej, nie będą musieli zgłaszać tego  adresu urzędowi skarbowemu.

Na projektowanym formularzu ZAP, będzie można również zgłosić numer rachunku bankowego, jeżeli np. podatnik będzie chciał uzyskać zwrot nadpłaty podatku na rachunek bankowy, a nie za pośrednictwem przekazu pocztowego.

Formularz ten zostanie znacznie uproszczony w stosunku do obecnego wzoru NIP-3, poprzez ograniczenie zakresu danych koniecznych do uzupełnienia przez podatnika do niezbędnego minimum identyfikacyjnego.

powrót Varia Nowe zasady składania NIP w 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________