ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia e-deklaracje dla akcyzy i podatku od gier

poniedziałek, 19 września 2011 14:49

e-deklaracje dla akcyzy i podatku od gier

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 października 2011 r., w ramach Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowych (System ZEFIR), wprowadzona zostanie możliwość przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji dla podatku akcyzowego oraz deklaracji dla podatku od gier.

Dlatego zmieni się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. nr 246, poz. 1817 z późn. zm.), polegającej na rozszerzeniu wykazu deklaracji, które mogą być składane w formie elektronicznej.

Od dnia 1 października 2011 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej złożymy następujące deklaracje podatkowe:

 1. deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami:
 • podatek akcyzowy od alkoholu etylowego (AKC-4/A),
 • podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (AKC-4/B),
 • podatek akcyzowy od piwa (AKC-4/C),
 • podatek akcyzowy od paliw silnikowych z wyłączeniem gazu (AKC-4/D),
 • podatek akcyzowy od samochodów osobowych (AKC-4/E),
 • podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych (AKC-4/F),
 • podatek akcyzowy od energii elektrycznej (AKC-4/H),
 • podatek akcyzowy od paliw opałowych (AKC-4/I),
 • podatek akcyzowy od gazu (AKC-4/J),
 • podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów (AKC-4/K),
 1. deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5),
 2. załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe (POG-5/A),
 3. załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających gry liczbowe (POG-5/C),
 4. załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników urządzających grę bingo fantowe i loterię fantową (POG-5/D).

Z dniem 1 stycznia 2012 r. System ZEFIR umożliwi przekazywanie także innych deklaracji dla podatku akcyzowego, podatku od gier oraz opłaty paliwowej drogą elektroniczną.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. będzie możliwe przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 1. deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),
 2. deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA),
 3. informacji o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),
 4. informacji o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),
 5. informacji o piwie w składzie podatkowym (INF-C),
 6. informacji o paliwach silnikowych w składzie podatkowym z wyłączeniem gazu (INF-D),
 7. informacji o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),
 8. informacji o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),
 9. informacji o gazie w składzie podatkowym (INF-J),
 10. informacji o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowy (INF-K),
 11. deklaracji dla podatku od gier przeznaczonej dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P),
 12. deklaracji dla podatku od gier przeznaczonej dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz urządzających gry na automatach o niskich wygranych (POG-4),
 13. załącznika do deklaracji POG-4 dla podatku od gier przeznaczonego dla podatników prowadzących salony gier na automatach (POG-4/A),
 14. załącznika do deklaracji POG-4 dla podatku od gier przeznaczonego dla podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych i opłacających podatek od gier w formie zryczałtowanej (POG-4/R),
 15. deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),
 16. zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego,
 17. deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P),
 18. informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1),
 19. informacji w sprawie opłaty paliwowej.

Deklaracje, których przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie możliwe od dnia 1 października 2011 r., stosuje się począwszy od rozliczenia za miesiąc wrzesień 2011 r. Natomiast deklaracje, których przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie możliwe od dnia 1 stycznia 2012 r., stosuje się począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r.

powrót Varia e-deklaracje dla akcyzy i podatku od gier

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________