ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Stawka oplaty paliwowej na 2012

piątek, 30 grudnia 2011 17:03

Stawka oplaty paliwowej na 2012

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na 2012 r. przewiduje nową stawke opłaty paliwowej na 2012 r.

W dniu 16 grudnia 2011 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012.

Zgodnie z art. 37m ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłasza stawkę opłaty paliwowej na kolejny rok.

Stawka opłaty paliwowej ulega podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, który w roku 2011 wyniósł 4,2%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony został w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 13 października 2011 r.


Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2012 zostało opublikowane w Monitorze Polskim nr 115, poz. 1161 w dniu 22 grudnia 2011 r.

Stawka oplaty paliwowej w 2012 r. wyniesie:

  1. 99,19 zł za 1.000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z  2004  r. nr 256, poz. 2571, z późn. zm.);
  2. 249,92 zł za 1.000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z  biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o  których mowa w  art.  37h ust. 4 pkt 2 i 3 ww. ustawy;
  3. 127,98 zł za 1.000 kg gazów i  innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ww. ustawy.
powrót Varia Stawka oplaty paliwowej na 2012

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________