ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Można dochodzić odszkodowania w przypadku szkody wywołanej wyrokiem sądu administracyjnego

piątek, 03 lutego 2012 12:01

Można dochodzić odszkodowania w przypadku szkody wywołanej wyrokiem sądu administracyjnego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zostałeś poszkodowany wyrokiem sądowym w sprawach podatkowych? Masz możliwość dochodzenia odszkodowania, jeśli zostałeś poszkodowany prawomocnym wyrokiem sądów administracyjnych. Z dniem 10 kwietnia 2012 r. upływa termin przedawnienia do wniesienia pozwu o takie odszkodowanie!

Od dnia 1 kwietnia 2010 r. istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania przez poszkodowanych prawomocnymi wyrokami sądów administracyjnych. Sądy cywilne mogą orzekać odszkodowania od Skarbu Państwa na podstawie uprzednich wyroków sądów – odpowiednio, karnych, cywilnych lub administracyjnych o stwierdzeniu niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń odpowiednio, karnych, cywilnych lub administracyjnych.

 

Wkrótce, tj. z dniem 10 kwietnia 2012 r. przedawnią się roszczenia poszkodowanych prawomocnymi wyrokami sądów administracyjnych, w tym w sprawach podatkowych, o stwierdzenie ich niezgodności z prawem, zapadłymi po dniu 1 kwietnia 2004 r.

Wpisowe od skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego jest niewielką opłatą zryczałtowaną w kwocie zaledwie 200 zł.

Pewnym utrudnieniem procesowym co do ww. skargi jest możliwość tylko jednokrotnego złożenia skargi na dane orzeczenie.

Warunkiem wniesienia skargi jest wykazanie naruszenia podstaw ustrojowych państwa przez władzę sądowniczą, a więc jest to, przynajmniej w zarzutach ogólnych skarga quasi konstytucyjna (dowodzimy rażącego naruszenia praw i wolności konstytucyjnych).

Skargę składa się przed sądem administracyjnym w sprawie administracyjnej, a pełnomocnik musi wykazać istnienie szkody, związek przyczynowo-skutkowy skarżonego orzeczenia ze szkodą oraz wielkość szkody. Potrzebna jest zatem wiedza doradcy podatkowego, radcy prawnego oraz analityka ekonomicznego. Skarga obłożona jest przymusem adwokacko-radcowskim.

Pozytywny wynik procesu przed NSA to połowa drogi do sukcesu. Orzeczenie NSA należy bowiem skutecznie przeprowadzić przez postępowanie przed sądem cywilnym, aby udowodnić wielkość szkody.

Jeśli mas z tym problem, skontaktuj się z nami.

powrót Varia Można dochodzić odszkodowania w przypadku szkody wywołanej wyrokiem sądu administracyjnego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________