ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Nowy wzór ZPP-1

poniedziałek, 20 lutego 2012 13:34

Nowy wzór ZPP-1

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 3 marca 2012 r. zacznie obowiązywać nowy wzór ZPP-1 Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o pobranym podatku.

Nowy wzór zaświadczenia wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy oraz o pobranym podatku (Dz.U. poz. 185).

Zaświadczenie wydaje, zgodnie z zasadami naliczania i poboru zryczałtowanych podatków dochodowych od świadczeń z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz osób, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona (anonimowy podatnik), podmiot pośredniczący w przekazaniu świadczenia podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, na których będą zarejestrowane należące do nich papiery wartościowe, zobowiązany do naliczenia i pobrania zryczałtowanych podatków dochodowych należnych od anonimowych podatników.

Podmiot prowadzący rachunek zbiorczy wydaje takie zaświadczenie wyłącznie na rzecz osoby, która zostanie mu wskazana przez posiadacza rachunku jako osoba, na której rzecz zostało zrealizowane świadczenie, tj. osoba uprawniona z papierów wartościowych.

Anonimowy podatnik, od którego pobrano zryczałtowany podatek dochodowy otrzymuje takie zaświadczenie, aby móc ubiegać się o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym. Zaświadczenie wskazuje wysokość dochodu (przychodu) przekazanego posiadaczowi rachunku zbiorczego, wysokość pobranego podatku, datę osiągnięcia i przekazania dochodu oraz datę pobrania podatku. Osoby uprawnione z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym, ubiegające się o zwrot nadpłaty w podatku dochodowym, muszą udokumentować miejsce zamieszkania lub siedziby certyfikatem rezydencji podatkowej.

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

ZPP-1 Zaświadczenie o wysokości dochodu (przychodu) przekazanego przez podmiot prowadzący rachunek zbiorczy...

W celu pobrania pliku w oknie Scribd naciśnij przycisk:

powrót Varia Nowy wzór ZPP-1

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________