ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Zmiany w zasadach przyznanwania becikowego

wtorek, 27 marca 2012 18:33

Zmiany w zasadach przyznanwania becikowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rząd proponuje, aby od początku 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługiwała jedynie rodzinom, których roczne dochody nie przekroczą 85.000 zł.

Rozwiązanie to stanowi realizację postulatu zawartego w listopadowym exposé premiera Donalda Tuska. Przepisy niezbędne do wprowadzenia tej regulacji w życie zawarto w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dodatkową pomoc od państwa w postaci tzw. becikowego powinny otrzymywać jedynie rodziny najbardziej potrzebujące, czyli takie w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922 zł. Kwotę tę skalkulowano dla progu podatkowego (85.000 zł) i rodziny trzyosobowej (takie rodziny stanowią ok. 50% wszystkich rodzin ubiegających się o to świadczenie). Oznacza to, że rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli złożyć oświadczenia lub zaświadczenia dokumentujące ich dochody. Obecnie becikowe (1.000 zł) wypłaca się niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie.

 

powrót Varia Zmiany w zasadach przyznanwania becikowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________