ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Stopy procentowe w dół!

środa, 07 listopada 2012 15:27

Stopy procentowe w dół!

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Rada Polityki Pieniężne obniżyła w dniu dzisiejszym stopy procentowe. Zmiana nastąpiła o 25 punktów bazowych.

Po zmianie wyniosą one od 8 listopada 2012 r.: stopa referencyjna NBP 4,5%, stopa lombardowa 6%, depozytowa 3%, zaś redyskonta weksli 4,75%. Zmiana stóp ma wpływ na wysokość odsetek od zaległości podatkowych, które mają zastosowanie także w oprocentowaniu zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne oraz sprawach celnych.

Stawka odsetek od zaległości podatkowych od 8 listopada 2012 r. wyniesie: 14%, stawka preferencyjnych odsetek od zaległości podatkowych natomiast wyniesie 10,5%.

powrót Varia Stopy procentowe w dół!

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________