ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Jest tekst jednolity ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

wtorek, 26 marca 2013 11:51

Jest tekst jednolity ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniu 26 marca 2013 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Znajdziesz go tutaj: (Dz.U. z 2013 r. poz. 392).  Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych reguluje:

  1. zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
  2. sposób kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ww. umów ubezpieczeń oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku;
  3. podstawowe zasady, jakim powinny odpowiadać inne, niż ww., umowy ubezpieczeń obowiązkowych;
  4. zadania i zasady działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ogłoszony tekst jednolity uwzględnia zmiany wynikające z przepisów opublikowanych przed dniem 4 lutego 2013 r.

powrót Varia Jest tekst jednolity ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________