ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Kwota wolna od egzekucji sądowej lub administracyjnej

poniedziałek, 05 sierpnia 2013 13:20

Kwota wolna od egzekucji sądowej lub administracyjnej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Sprawdź wysokość kwoty wolnej od egzekucji.

Maksymalną wysokość środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, która nie podlega egzekucji reguluje art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.).

Przepis ten przewiduje, że wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego jest kwota 11.691,36 zł.

powrót Varia Kwota wolna od egzekucji sądowej lub administracyjnej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________