ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Znikną interpretacje indywidulane?

poniedziałek, 09 grudnia 2013 16:30

Znikną interpretacje indywidulane?

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Ministerstwo Finansów zamierza znowelizować Ordynację podatkową. Zmiany wzbudzają poważny niepokój.

Ministerstwo Finansów przedstawiło prawie 150 propozycji zmian. W założeniach projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa zaproponowani np. rozszerzenie zakresu czynności sprawdzających, rozszerzenie katalogu możliwości wszczęcia kontroli podatkowej bez doręczania zawiadomienia o zamiarze jej przeprowadzenia oraz odstąpienie od doręczania kontrolowanemu załączników do protokołu kontroli.

W szczególności niepokój budzi plan ograniczenia prawa podatników do wnoszenia wniosków o interpretacje indywidualną dotyczącą zaistniałego stanu faktycznego.

Wykluczenie możliwości uzyskania interpretacji indywidualnej dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego może prowadzić do sytuacji w której podatnik postępując nieprawidłowo nie będzie mógł sprawdzić, jak powinien naprawić swoje błędy, nie dokona stosownych korekt deklaracji podatkowych i nie wykaże prawidłowej kwoty podatku. Dopiero kontrola jego działań, o której nie zostanie wcześniej powiadomiony w drodze zawiadomienia stwierdzi, że popełnił jakiś błąd, ale jego wiedza nie będzie pełna, ponieważ nie otrzyma załączników do protokołu kontroli.

powrót Varia Znikną interpretacje indywidulane?

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________