ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Wpis do KRS, PKD i ewidencji działalności gospodarczej

poniedziałek, 13 października 2014 10:05

Wpis do KRS, PKD i ewidencji działalności gospodarczej

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Pytanie: Jak prawidłowo sformułować wpis do PKD, CDEiG i KRS aby był kompletny?

Spółka świadczy usługi marketingowe jednak nie ma stosownego symbolu PKD wpisanego do rejestru KRS, ani PKD który konkretnie określałby działania takie jak prezentowanie oferty przez przedstawicieli handlowych, wręczanie klientom nagród za dokonanie określonego zakupu, promowanie produktów firmy na ulotkach, plakatach, billboardach, itp. Czy może zatem wystawiać faktury o treści „usługi marketingowe", czy wystarczy, że przy rejestracji spółka podano PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana?

 


Ekspertax odpowiada: Rejestry działalności gospodarczej takie jak np. KRS pełnią funkcję jedynie informacyjną w zakresie wpisu danego przedsiębiorcy. Oznacza to, że wpis w danej postaci nie kreuje, ani też nie ogranicza przedmiotu (rodzajów) działalności prowadzonych przez przedsiębiorcę. W szczególności brak wpisu o konkretnej treści danego rodzaju działalności nie stoi na przeszkodzie i nie uniemożliwia faktyczne jej prowadzenie.

Spółka nawet nie posiadając w swoim wpisie symbolu konkretnej działalności może taką działalność faktycznie wykonywać.

Jednakże należy mieć na uwadze, że wpis do KRS, co do zasady, powinien być kompletny i obejmować wszystkie przedmioty działalności, jeżeli przedsiębiorca faktycznie je prowadzi. Stąd też należałoby zaktualizować wpis o symbol działalności marketingowej, gdyby stanowiła ona znaczącą część aktywności gospodarczej spółki.

Nie wystarczy tu bowiem wpis symbolu 82.99.Z. Zgodnie bowiem z zasadami metodycznymi PKD nie można uznać, że pod tym symbolem mieszczą się również usługi marketingowe, skoro te mają swój odrębny symbol klasyfikacyjny.

 

Podstawa prawna:
•    art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.),
•    rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.),
•    ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 1030),
•    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 121).

Marian Szałucki, doradca podatkowy

powrót Varia Wpis do KRS, PKD i ewidencji działalności gospodarczej

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________