ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Diety i ryczałt za nocleg dla kierowców ciężarówek, orzekł SN

wtorek, 14 października 2014 16:27

Diety i ryczałt za nocleg dla kierowców ciężarówek, orzekł SN

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kierowcom ciężarówek pracujących na trasach międzynarodowych przysługują i diety i ryczałty za nocleg, tak jak innym pracownikom wyjeżdżającym sporadycznie w podróż służbową orzekł w uchwale 3 sędziów z dnia 7 października 2014 r. Sąd Najwyższy (I PZP 3/14).

Dotychczas sprawa była kontrowersyjna. Kierowcy zatrudni na umowę o pracę, domagali się wypłaty diet i ryczałtów za nocleg. W czasie licznych służbowe podróże międzynarodowe kierowcy wykorzystywali miejsca do spania w samochodach, lodówki, zbiorniki z czystą wodą, szafki i ogrzewanie, nie otrzymywali więc ryczałtów za nocleg, gdyż pracodawca uznał, że kierowcy nie muszą nocować w motelach, tylko mogą nocować w kabinach samochodowych.

W orzecznictwie istniały dwie przeciwstawne linie orzecznicze. Według pierwszej nocleg w kabinach samochodowych nie może być uznany za bezpłatny, gdyż nie jest to komfort wypoczynku jak w hotelu. Według drugiej pracodawca nie ma obowiązku płacenia ryczałtu. Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w myśl której:

"Zapewnienie pracownikowi - kierowcy samochodu ciężarowego odpoczynku nocnego w kabinie samochodu ciężarowego podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu §9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju".

SN w rozszerzonym składzie (7 sędziów) w dniu 12 czerwca 2014 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą zapewnienie warunków w kabinach samochodów nie spełnia wymogów bezpłatnego noclegu, więc kierowca ma prawo domagać się ryczałtu. Problem powstał na gruncie uchwały SN z 2008 r., w którym Sąd stwierdził, że kierowcy międzynarodowi nie odbywają zwykłych podróży służbowych, gdyż ich praca polega właśnie na podróżowaniu. Podróżą służbową jest wyjazd wyjątkowy poza miejsce wykonywania pracy.

W obecnej sytuacji, SN uznał, ze kierowcom przysługują i diety i ryczałty za nocleg. Przyznanie ryczałtów za nocleg nie oznacza, że kierowcy muszą nocować w hotelach.

powrót Varia Diety i ryczałt za nocleg dla kierowców ciężarówek, orzekł SN

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________