ekspertax

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Kwota wolna od egzekucji z rachunku bankowego

czwartek, 16 października 2014 11:15

Kwota wolna od egzekucji z rachunku bankowego

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Kwota wolna od egzekucji to wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, kwota znajdująca się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów.


Maksymalna wysokość środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, która zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe jest wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego wynosi w 2014 r.:

 • w sierpniu - 11.672,01 zł (Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 38)
 • w lipcu - 11.880,36 zł (Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 32)
 • w czerwcu -  11.820,99 zł (Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 29)
 • w maju - 11.627,31 zł (Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 24)
 • w kwietniu - 11.924,37 zł (Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 20)
 • w marcu - 12 .52,14 zł (Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 17)
 • w lutym - 11.569,11 zł (Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 10)
 • w styczniu - 11.415,33 zł (Dz.Urz. GUS z 2014 r. poz. 7).
powrót Varia Kwota wolna od egzekucji z rachunku bankowego

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________