ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Nowe zasady w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

poniedziałek, 20 października 2014 15:45

Nowe zasady w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Uwaga na rozporządzenia Ministra Finansów, regulujące niektóre kwestie związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, które weszły w życie 24 maja 2014 r. Zmiany tych przepisów dotyczą m.in. zasad wysyłania upomnienia, wzorów dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu oraz sposobu kontaktowania się z zobowiązanym oraz wynagradzania biegłego skarbowego.


Zmiany związane są z wejściem w życie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1289).

Koszty upomnienia często przekraczają wartość egzekwowanej kwoty, stąd zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz.U. poz. 656) możliwe jest czasowe odstąpienie od doręczenia zobowiązanemu upomnienia. Zostanie ono wysłane dopiero, gdy dochodzona kwota przekroczy dziesięciokrotnie koszty jego doręczenia. Dopiero wtedy też wystawiony zostanie tytuł wykonawczy.

Wprowadzono również przepisy umożliwiające wierzycielom korzystanie z różnych form kontaktów ze zobowiązanymi (e-mail, rozmowa telefoniczna wiadomości SMS). Rozporządzenie nie określa wzorów upomnień, a jedynie wskazano treść, jaką powinny zawierać tego rodzaju dokumenty.

Rozporządzenie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz.U. poz. 655) określa nowe wzory dokumentów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wprowadzono zmiany redakcyjne we wzorach zawiadomień o zajęciu (dodano numer systemowy sprawy organu egzekucyjnego) oraz w druku wyodrębniono pouczenia dla dłużnika zajętej nieruchomości.
Zmieni się także wzór protokołu zajęcia i odbioru ruchomości (nowe pouczenia) i podzielono dokument na dwie części: protokół zajęcia ruchomości i protokół odbioru, gdyż czynności nie są zwykle przeprowadzane jednocześnie.

Rozporządzenie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego (Dz.U. poz. 654) pozostawia bez zmian stawki godzinowe biegłego wezwanego do oszacowania wartości majątku zobowiązanego. Jednakże wynagrodzenie biegłego pozostanie takie samo niezależnie od jego statusu podatkowego.

powrót Varia Nowe zasady w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________