ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Ograniczono obowiązek badań lekarskich wobec pracowników

czwartek, 23 października 2014 15:03

Ograniczono obowiązek badań lekarskich wobec pracowników

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Posłowie uchwalili w dniu 23 października 2014 r. ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem przyjętych przez Sejm rozwiązań jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Zmiany dotyczą również nieodpłatnego świadczenia, jakim jest używanie samochodu służbowego przez pracowników do celów prywatnych.

Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W ustawie nowelizującej znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji.

Wejście w życie zmian pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy.

Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będzie to konieczne m.in. w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy.

Ustawa zawiera też m.in. tzw. pakiet portowy, tj. rozwiązania, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów morskich. Procedury importowe w nich mają co do zasady trwać nie dłużej niż 24 godziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin.

Ustawa zawiera też zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana dotyczy używania samochodów firmowych przez pracowników do celów prywatnych.

Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych (art. 12 ust. 2a i 2b) ustalono w wysokości 200 zł bez względu na pojemność silnika.

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych – w wysokości 1/30 ww. kwot określonych.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

powrót Varia Ograniczono obowiązek badań lekarskich wobec pracowników

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________