ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Od 2015 niezłożenie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu grozi grzywną

niedziela, 02 listopada 2014 13:29

Od 2015 niezłożenie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu grozi grzywną

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Od dnia 1 stycznia 2015 r. czyn polegający na 2015 r. nie przekazaniu w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, będzie stanowił wykroczenie skarbowe.

 

Taką zmianę w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze. zm.), wprowadza ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328).

Nowe wykroczenie wynika z dwóch nowych przepisów Kodeksu karnego skarbowego: art. 53 po § 30f oraz art. 80b.

Pierwszy z nich określa, ze użyte w rozdziale 6 Kks określenia: "sprawozdanie finansowe", "opinia" oraz "raport" mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613 oraz z 2014 r. poz. 768). Drugi zaś -  stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

powrót Varia Od 2015 niezłożenie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu grozi grzywną

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________