ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia Urządzanie gier hazardowych i ich reklama

piątek, 21 listopada 2014 17:06

Urządzanie gier hazardowych i ich reklama

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

Zanim zgodzisz się udostępnić swoją stronę www innemu podmiotowi w celach reklamowych, sprawdź czy zamieszczona reklama jest legalna.

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) zakazane jest zarówno urządzanie gier hazardowych w sieci Internet, jak i uczestniczenie w takich grach. Zakazy te nie dotyczą jedynie urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet na podstawie zezwolenia udzielonego przez Ministra Finansów.

Zasady dostępu do portali bukmacherskich, nadzoruje Minister Finansów przy pomocy Służby Celnej. Podmioty oferujące zakłady wzajemne przez sieć Internet są kontrolowane pod katem przestrzegania regulacji dotyczących urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym także zakazu udziału w zakładach wzajemnych osób poniżej 18. roku życia, o których mowa w ww. ustawie.

Udział w zakładach typu on-line mogą brać tylko osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają rachunek bankowy oraz zostały prawidłowo zarejestrowane. W ramach prawidłowej rejestracji gracza dokonuje się weryfikacji jego danych osobowych oraz wieku.

Grający musi poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej urządzającego zakłady oraz załączyć do niego skan lub fotografię swojego dowodu osobistego lub paszportu z widocznymi danymi osobowymi oraz numerem dokumentu. Dla celów bezpieczeństwa i identyfikacji grającego każdy gracz posiada unikatowy login identyfikacyjny i przydzielone hasło ochronne.

Kontrola wykonywana przez Służbę Celna polega na sprawdzeniu prawidłowości przestrzegania przepisów prawa regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, oraz zgodności tej działalności z udzielonym zezwoleniem oraz zatwierdzonym przez Ministra Finansów regulaminem zakładów.

Szczególnym postępowaniom podlega kwestia nielegalnego urządzania i reklamowania gier hazardowych w sieci Internet, która jest objęta bieżąco prowadzonymi czynnościami analitycznymi. Strony www są kontrolowane pod kątem legalności zamieszczonych na nich treści. Osoby, które zlecają lub prowadzą reklamę i czerpią korzyści z takiej reklamy, gdy narusza ona przepisy ustawy o grach hazardowych podlegają postępowaniom karnoskarbowym.

powrót Varia Urządzanie gier hazardowych i ich reklama

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________