RPP obniżyła stopy procentowe NBP
 

ekspertax

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
powrót Varia RPP obniżyła stopy procentowe NBP

środa, 04 marca 2015 18:18

RPP obniżyła stopy procentowe NBP

Opublikowane przez:  Zespół Ekspertax

W dniach 3-4 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,50 pkt proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,75% w skali rocznej;

Uchwała RPP wejdzie w życie 5 marca 2015 r, a to oznacza, że z dniem zmieni się stawka odsetek od zaległości podatkowych.

To oznacza, że niższa stopa odsetek zacznie obowiązywać od 5 marca 2015 r. Zgodnie z art. 56 §1 Ordynacji podatkowej, stawka odsetek od zaległości podatkowych obliczana jest jako suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2%, z tym zastrzeżeniem, że stawka ta nie może być niższa, niż 8%.
Od dnia 5 marca 2015 r. stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi właśnie 8%. Preferencyjna stawka wynosi 6%.

powrót Varia RPP obniżyła stopy procentowe NBP

Szukaj:


Porady podatkowe

Reklama

Twoje podatki
- nasze rozwiązania!
_______________________________________________________

Reklama

_______________________________________________________